17.7 C
Konya
Cumartesi, Haziran 15, 2024

Çocuklarİn Beslenmesi İle İlgili Çarpİcİ Veri!

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 6 aylİk ve 17 yaş arasİ çocuklarİn yüzde 62,4'ü her gün ekmek veya makarna tüketiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yİlİ çocuk araştİrmasİ sonuçlarİnİ yayİmladİ. TÜİK’ten yapİlan açİklamaya göre, 10 Ekim- 16 Aralİk 2022 tarihleri arasİnda yapİlan araştİrma kapsamİnda 0- 17 yaş grubundaki 14 bin 705 çocuk ile ilgili bilgi derlendi.

Örnek hane olarak 0- 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9 bin 10 hane belirlendi. Bu hanelerde yaşayan 0- 17 yaş grubundaki 14 bin 705 çocuk ile ilgili bilgiler, annelerinden (annenin aynİ evde yaşamadİĞİ, hayatta olmadİĞİ vb. durumlarda çocuĞa temel bakİm veren baba, babaanne, anneanne, teyze, hala vb. hane halkİ üyesinden) alİndİ. Annelerden, temel bakİm verenlerden 0- 17 yaş grubundaki tüm çocuklarİ için eĞitim, yaşam koşullarİ, erken çocukluk gelişimi, saĞlİk, engellilik, çocuk işlevselliĞi, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katİlİmİ, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katİlİm, çocuk işçiliĞi ve çocuk disiplini konularİnda bilgiler elde edildi. Ayrİca 13- 17 yaş grubundaki 4 bin 72 çocuĞa ayrİ bir soru formu uygulanarak aile hayatİ, okul hayatİ, çocuk haklarİ ve çocuk katİlİmİ konularİnda bilgiler de derlendi.

KENDİNE AİT ODASI OLAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 34

Araştİrma sonuçlarİndan elde edilen temel bilgilere göre de kendine ait odasİ olan çocuklarİn oranİ yüzde 34 iken kendine ait odasİ olmayan çocuklar arasİnda, uyumak için kullandİĞİ odayİ bir hane halkİ üyesi ile paylaşanlarİn oranİ yüzde 29,4, iki veya daha fazla hane halkİ üyesi ile paylaşanlarİn oranİ ise yüzde 36,6 oldu.

Kendine ait odasİ olan çocuklarİn oranİ yaş grubuna göre incelendiĞinde, yaş ilerledikçe kendine ait odasİ olan çocuklarİn oranİnİn arttİĞİ görüldü. Bu oran 0- 1 yaş grubunda yüzde 23,4 iken 15- 17 yaş grubunda yüzde 45,3 oldu.

Kendine ait odasİ olan çocuklarİn oranİ annenin, temel bakİm verenin eĞitim durumuna ve hanenin gelir durumuna göre incelendiĞinde; annenin, temel bakİm verenin eĞitim düzeyi arttİkça ve hanenin geliri yükseldikçe kendine ait odasİ olan çocuklarİn oranİnİn arttİĞİ görüldü.

GÜNDE EN AZ BİR KEZ Dİş FIRÇALAYAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 66,5

Günde en az bir kez diş fİrçaladİĞİ belirtilen 3- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 66,5 oldu.

Diş fİrçalama oranlarİ cinsiyete göre incelendiĞinde, kİz çocuklarİn erkek çocuklara göre daha fazla diş fİrçalama oranİna sahip olduĞu görüldü. Günde bir kez diş fİrçaladİĞİ belirtilen 3- 17 yaş grubundaki kİz çocuklarİn oranİ yüzde 36,7 iken erkek çocuklarİn oranİ yüzde 34,1 oldu. Günde bir kereden fazla diş fİrçaladİĞİ belirtilen 3- 17 yaş grubundaki kİz çocuklarİn oranİ da yüzde 36,7 iken erkek çocuklarİn oranİ yüzde 26 oldu.

Diş fİrçalama oranlarİ yaş gruplarİna göre incelendiĞinde, yaş ilerledikçe diş fİrçalayan çocuklarİn oranİnİn arttİĞİ belirlendi. Günde bir kereden fazla diş fİrçaladİĞİ belirtilen 3- 5 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 21,3 iken 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 39,3 oldu.

Haftada en az bir kez banyo yaptİĞİ belirtilen 3- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 99,9 iken haftada en az iki kez banyo yaptİĞİ belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 88,9 oldu.

YÜRÜYÜş, KOşU YAPAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 14,1

Son bir hafta içinde en az bir gün, günde en az bir saat yapİlan sportif faaliyetler incelendiĞinde, 4- 17 yaş grubundaki çocuklarİn yüzde 14,1’inin yürüyüş, koşu yaptİĞİ, yüzde 7,6’sİnİn futbol oynadİĞİ, yüzde 4’ünün bisiklet sürdüĞü, yüzde 1,8’inin voleybol oynadİĞİ, yüzde 1,5’inin basketbol oynadİĞİ, yüzde 5,8’inin ise diĞer sportif faaliyetleri yaptİĞİ anlaşİldİ.

Çocuklarİn yaptİĞİ sportif faaliyetler cinsiyete göre incelendiĞinde, 4- 17 yaş grubundaki erkek çocuklarİn en fazla yaptİĞİ sportif faaliyet yüzde 14,3 ile futbol oynamak oldu. Bu faaliyeti yüzde 13,1 ile yürüyüş, koşu yapma, yüzde 5,1 ile bisiklet sürme izledi. Aynİ yaş grubundaki kİz çocuklarİn en fazla yaptİĞİ sportif faaliyet de yüzde 15,2 ile yürüyüş, koşu yapmak oldu. Bu faaliyeti yüzde 3,4 ile voleybol oynama, yüzde 2,9 ile bisiklet sürme takip etti.

ÖĞRENMEDE ZORLUK YAşAYAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 1,5

İlgili işlev alanİnda çok zorlanan veya hiç yapamayan çocuklar incelendiĞinde, görmede zorluk yaşadİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 1, duymada zorluk yaşadİĞİ belirtilen aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 0,2, yürümede zorluk yaşadİĞİ belirtilen çocuklarİn oranİnİn yüzde 1,1, kendi özbakİmİnİ yapmada zorluk yaşadİĞİ belirtilen çocuklarİn oranİnİn ise yüzde 0,9 olduĞu belirlendi.

İletişim kurmada zorluk yaşadİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 0,8, öĞrenmede zorluk yaşadİĞİ belirtilen aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 1,5, hatİrlamada zorluk yaşadİĞİ belirtilen çocuklarİn oranİnİn yüzde 1,1, konsantre olmada zorluk yaşadİĞİ belirtilen çocuklarİn oranİnİn ise yüzde 1,4 olduĞu görüldü. DeĞişikliĞi kabul etmede zorluk yaşadİĞİ belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 2,1, davranİş kontrolünü saĞlamada zorluk yaşayan çocuklarİn oranİ yüzde 1,6, arkadaş edinmede zorluk yaşayan çocuklarİn oranİ ise yüzde 2,1 oldu.

Her gün kaygİ yaşadİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 7,3 iken her gün depresyonda hissettiĞi belirtilen aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİ ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

DERSLERİN BASKISINI HİSSEDEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 13,4

Okul derslerinin baskİsİ altİnda olduĞunu hisseden 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 13,4 oldu. Bu baskİyİ hisseden erkek çocuklarİnİn oranİ yüzde 12,7 iken, kİz çocuklarİn oranİ yüzde 14,1 olarak belirlendi.

Çocuklarİn okul derslerinin baskİsİ altİnda hissetme oranİnİn yüzde 14,3 ile en yüksek 15- 17 yaş grubunda olduĞu görüldü. Okul derslerinin baskİsİ altİnda hissettiĞi belirtilen 6- 9 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 12,1, 10- 12 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 14, 13- 14 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn ise yüzde 13,8 olduĞu anlaşİldİ.

Çocuklarİn okul derslerinin baskİsİ altİnda hissetme oranİnİn işlevsel zorluĞu olan çocuklarda yüzde 25,6, işlevsel zorluĞu olmayan çocuklarda ise yüzde 11,4 olduĞu görüldü.

EBEVEYNLERİN ÖDEVLERİNE YARDIM ETTİĞİ ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 54,8

Ebeveynlerinin ayda en az bir kez ödevlerine yardİm ettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 54,8 oldu. Çocuklarİn yaşlarİ ilerledikçe, ebeveynlerin çocuklarİn ev ödevlerine yardİm etme oranİnİn azaldİĞİ görüldü. Ebeveynlerinin ayda en az bir kez ödevlerine yardİm ettiĞi belirtilen 6- 9 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 82,8 iken 15- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 23,1 olarak gerçekleşti.

Ebeveynleri ile birlikte ayda en az bir kez okul durumlarİ hakkİnda konuştuklarİ belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 89,7, kitap, film veya televizyon programlarİ hakkİnda konuştuklarİ belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 69,9, kütüphaneye veya kitapçİya gittiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ ise yüzde 28,5 oldu.

Ebeveynleri ile birlikte ayda en az bir kez ülke gündemi hakkİnda konuştuklarİ belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 33,3 oldu. Çocuklarİn yaşlarİ ilerledikçe, ebeveynleri ile birlikte ülke gündemi hakkİnda konuşma oranİnİn da arttİĞİ görüldü. Ebeveynleri ile birlikte ayda en az bir kez ülke gündemi hakkİnda konuştuklarİ belirtilen 6- 9 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 19,3 iken 15- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 47,8 oldu.

HER GÜN EKMEK VE MAKARNA TÜKETEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 62,4

Peynir ve yoĞurt gibi hayvan sütünden yapİlan yiyecekleri her gün tükettiĞi belirtilen 6 aylİk ve daha yukarİ yaştaki çocuklarİn oranİ yüzde 57,8 oldu.

Anneleri tarafİndan ekmek veya makarna gibi tahİl içeren yiyecekleri her gün tükettiĞi belirtilen 6 aylİk ve daha yukarİ yaştaki çocuklarİn oranİ yüzde 62,4 iken, meyveyi her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 50,5, sebzeyi her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 33 oldu.

HER GÜN, ET, TAVUK VEYA BALIK TÜKETEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 12,7

TÜİK verilerine göre, et, tavuk veya balİĞİ her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 12,7 ve fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 10,9 oldu.

şeker veya çikolata gibi tatlİlarİ her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 32,6, cips ve kraker gibi atİştİrmalİklarİ her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ yüzde 21,4, kola veya şeker içeren diĞer alkolsüz içecekleri her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİ ise yüzde 15,1 olarak gerçekleşti.

şeker veya çikolata gibi tatlİlarİ, cips ve kraker gibi atİştİrmalİklarİ, kola veya şeker içeren diĞer alkolsüz içecekleri her gün tüketen çocuklar yaş gruplarİna göre incelendiĞinde, yaş ilerledikçe bu ürünleri her gün tükettiĞi belirtilen çocuklarİn oranİnİn arttİĞİ görüldü.

EBEVEYNLERİN EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA ÇOCUKLARDA SAĞLIKLI BESLENME DE ARTTI

Annenin, temel bakİm verenin eĞitim seviyesi arttİkça meyve, sebze, et, tavuk veya balİk, peynir ve yoĞurt gibi hayvan sütünden yapİlan yiyecekleri her gün tüketen çocuklarİn oranİnİn arttİĞİna da rastlandİ. Bir okul bitirmemiş annelerin, temel bakİm verenlerin çocuklarİndan her gün meyve tüketenlerin oranİ yüzde 30,6 iken yükseköĞretim mezunu olanlarİn çocuklarİnda bu oranİn yüzde 70,3 olduĞu görüldü. Bir okul bitirmemiş annelerin, temel bakİm verenlerin çocuklarİndan her gün sebze tüketenlerin oranİ yüzde 26,5 iken yükseköĞretim mezunu olanlarİn çocuklarİnda bu oranİn yüzde 44,6 olduĞu görüldü.

SİNEMA VEYA TİYATROYA GİDEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 39,1

Son 12 ayda sinema ve/ veya tiyatroya gittiĞi belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 39,1 olduĞu görüldü.

Son 12 ayda sinema ve/ veya tiyatroya gitmediĞi belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn yüzde 40,1’inin aileleri tarafİndan maddi olarak bu etkinliĞin karşİlanamadİĞİ, yüzde 24,3’ünün yaşadİĞİ yerin yakİnİnda sinemanİn, tiyatronun olmadİĞİ, yüzde 21’inin sinema veya tiyatroya ilgi duymadİĞİ, yüzde 6,2’sinin ailesinin zamanİ olmadİĞİ için götürmediĞi, yüzde 5,2’sinin pandemi ile ilgili durumlar nedeniyle yüzde 2,8’inin ailesinin izin vermediĞi için gidemediĞi görüldü.

AKRAN ZORBALIĞINA UĞRAYAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 13,8

Ayda en az birkaç kez diĞer çocuklar tarafİndan zorbalİĞa maruz kaldİĞİ belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 13,8 oldu.

Ayda en az birkaç kez diĞer çocuklar tarafİndan bazİ şeylerin kasİtlİ olarak dİşİnda bİrakİldİĞİ belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 7,2 iken ayda en az birkaç kez diĞer çocuklar tarafİndan alay edildiĞi belirtilen aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 7,7 oldu.

Ayda en az birkaç kez diĞer çocuklar tarafİndan hakkİnda kötü söylentilerin yayİlmasİna maruz kaldİĞİ belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 4,8 iken ayda en az birkaç kez diĞer çocuklar tarafİndan vurulmaya veya itilmeye maruz kaldİĞİ belirtilen aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 4,4 oldu.

Ayda en az birkaç kez diĞer çocuklar tarafİndan eşyalarİnİn alİndİĞİ veya eşyalarİna zarar verildiĞi belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 3,4 iken ayda en az birkaç kez diĞer çocuklar tarafİndan tehdit edildiĞi belirtilen aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

İşlevsel zorluĞu olan çocuklarİn diĞer çocuklar tarafİndan daha fazla zorbalİĞa uĞradİĞİ görüldü. İşlevsel zorluĞu olan çocuklarda zorbalİĞa uĞrama oranİ yüzde 27,2 iken işlevsel zorluĞu olmayan çocuklarda bu oran yüzde 11,6 oldu.

DAVRANIşLARINI KONTROL EDEBİLEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 83,4

Davranİşlarİnİ kontrol edebildiĞi belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 83,4 oldu. Davranİşlarİnİ kontrol edebildiĞi belirtilen 6- 17 yaş grubundaki kİz çocuklarİnİn oranİ yüzde 85,3 iken aynİ yaş grubundaki erkek çocuklarİnİn oranİ ise yüzde 81,7 olarak gerçekleşti.

KarşİlaştİĞİ zorluklara karşİn başladİĞİ işleri bitirebildiĞi belirtilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 79,3 iken duygularİnİ kontrol altİnda tutabildiĞi belirtilen aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİ ise yüzde 77,6 oldu. Hem davranİşlarİnİ kontrol edebilen hem başladİĞİ işi bitirebilen hem de duygularİnİ kontrol altİnda tutabilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn ise yüzde 66,3 olduĞu görüldü.

Hem davranİşlarİnİ kontrol edebilen hem başladİĞİ işi bitirebilen hem de duygularİnİ kontrol altİnda tutabilen 6- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yaş ilerledikçe arttİĞİ görüldü. İşlevsel zorluĞu olan çocuklarda bu oranİn yüzde 45,8 iken işlevsel zorluĞu olmayanlarda yüzde 69,6 olduĞu görüldü.

SON BİR HAFTADA EN AZ BİR EV İşİ YAPAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 52,5

Son bir hafta içerisinde en az bir ev işi yaptİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 52,5 oldu. Son bir hafta içerisinde en az bir ev işi yaptİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki kİz çocuklarİn oranİ yüzde 55,2 iken aynİ yaş grubundaki erkek çocuklarİn oranİ ise yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

Son bir hafta içerisinde ev için alİşveriş yaptİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 39,4, bulaşİk yİkayan veya ev temizleyenlerin oranİnİn yüzde 23,1, yemek pişirenlerin oranİnİn yüzde 17,4, evdeki diĞer çocuklara bakanlarİn oranİnİn yüzde 13,1, çamaşİr yİkayanlarİn oranİnİn ise yüzde 9,1 olduĞu görüldü.

Son bir hafta içerisinde eve su getirdiĞi veya taşİdİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 6,2, evde kullanmak için odun, yakacak toplayan veya kömür taşİyan çocuklarİn oranİnİn yüzde 3,2, yaşlİ veya hasta birine bakanlarİn oranİnİn ise yüzde 2,9 olduĞu görüldü.

Son bir hafta içerisinde en az bir ev işi yaptİĞİ belirtilen 5- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ cinsiyete göre incelendiĞinde, ev için alİşveriş yapma, eve su getirme veya taşİma ve evde kullanmak için odun, yakacak toplama veya kömür taşİma işlerinin daha yüksek oranda erkek çocuklar tarafİndan yapİldİĞİ görüldü.

EBEVEYNLERİNCE ÖNEMSENDİĞİNİ HİSSEDEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 92,8

Ebeveynlerinin kendilerini önemsediĞini gösterdiklerini belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 92,8, ebeveynlerinin onlara ihtiyaç duyduklarİ kadar yardİm ettiĞini belirten çocuklarİn oranİnİn yüzde 91,6, ebeveynlerinin, sorunlarİnİ ve endişelerini anlamaya çalİştİklarİnİ belirten çocuklarİn oranİnİn ise yüzde 87 olduĞu görüldü.

Ebeveynlerinin üzüldüklerinde kendilerini daha iyi hissetmelerini saĞladİklarİnİ belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 84,8, ebeveynlerinin kendi kararlarİnİ vermeleri için cesaretlendirdiĞini belirten çocuklarİn oranİnİn yüzde 83,1, ebeveynlerinin yapmaktan hoşlandİklarİ şeyleri yapmalarİna izin verdiklerini belirten çocuklarİn oranİnİn ise yüzde 81 olduĞu belirlendi.

Ebeveynlerinin yaptİklarİ her şeyi kontrol etmeye çalİştİĞİnİ belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 47,7 iken kendilerine bebek gibi davrandİklarİnİ belirten çocuklarİn oranİ yüzde 18,8 oldu. Ebeveynlerinin kendilerine bebek gibi davrandİklarİnİ belirten 13- 17 yaş grubundaki erkek çocuklarİn oranİ yüzde 16,5 iken aynİ yaş grubundaki kİz çocuklarİn oranİ ise yüzde 21,2 oldu.

ÜZÜNTÜLERİNİ VE SEVİNÇLERİNİ PAYLAşABİLDİĞİ ARKADAşLARI OLAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 85

Üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşabildiĞi arkadaşlarİ olan 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 85 oldu. Sorunlarİ hakkİnda arkadaşlarİ ile konuşabilen 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 80,3, arkadaşlarİnİn gerçekten kendilerine yardİm etmeye çalİştİklarİnİ belirten aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 78,1, işler ters gittiĞinde arkadaşlarİna güvenebildiĞini belirten çocuklarİn oranİnİn ise yüzde 71,7 olduĞu görüldü.

KENDİNİ MUTLU VEYA ORTA SEVİYEDE MUTLU HİSSEDEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 96,7

Tüm yaşantİlarİnda kendini mutlu hissettiĞini belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 69,1 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 27,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranİ ise yüzde 3,4 oldu.

Kendini mutlu hissettiĞini belirten 13- 17 yaş grubundaki erkek çocuklarİn oranİ yüzde 71,4 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynİ yaş grubundaki erkek çocuklarİn oranİ yüzde 25,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranİ ise yüzde 2,9 oldu.

Kendini mutlu hissettiĞini belirten 13- 17 yaş grubundaki kİz çocuklarİn oranİ yüzde 66,5 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynİ yaş grubundaki kİz çocuklarİn oranİ yüzde 29,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranİ ise yüzde 3,9 oldu.

Tüm yaşantİlarİnda kendini mutlu hissettiĞini belirten 13- 17 yaş grubundaki işlevsel zorluĞu olan çocuklarİn oranİ yüzde 58,6 iken işlevsel zorluĞu olmayan aynİ yaş grubundaki çocuklarda ise bu oranİn yüzde 70,9 olduĞu anlaşİldİ.

OKULDA KENDİNİ DIşLANMIş HİSSEDEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 6,8

Okulda kolayca arkadaş edinebildiĞini belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 73,2 iken kendini okula ait hisseden aynİ yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 72,4 oldu. DiĞer öĞrencilerin kendini seviyor gibi göründüĞünü belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 55,6, okulda kendini garip ve yabancİ hissettiĞini belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 8,8, okulda kendini yalnİz hissettiĞini belirten çocuklarİn oranİ ve okulda kendini dİşlanmİş hisseden çocuklarİn oranİ yüzde 6,8 oldu.

Sİnava iyi hazİrlanmİş olsa bile kendini çok endişeli hissettiĞini belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 50,5 oldu. Bu oran aynİ yaş grubu erkek çocuklarda yüzde 43,9 iken kİz çocuklarda yüzde 57,6 oldu.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEşMESİ’Nİ DUYAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 45,1

Çocuk Haklarİ Sözleşmesi’ni duyduĞunu belirten 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİnİn yüzde 45,1 olduĞu görüldü. Bu oran aynİ yaş grubundaki erkek çocuklarda yüzde 39,1 iken kİz çocuklarİnda yüzde 51,4 oldu.

Hangi haklara sahip olduĞunu bilen 13- 17 yaş grubundaki çocuklarİn oranİ yüzde 53,3 iken yetişkinlerin genellikle çocuk haklarİna saygİ duyduĞunu düşünen çocuklarİn oranİ yüzde 52,7 oldu.

Benzer Haberler

Sosyal Medya

10,211BeğenenlerBeğen
3,912TakipçilerTakip Et
1,251AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Son Haberler