Yeme bozuklukları tedavisinde psikolojik destek

Yeme bozuklukları tedavisinde psikolojik destek

Anoreksiya Nervoza’nın, yemek yememe, daha zayıf olmayı isteme, kilo almaktan korkma ile karakterize bir hastalık olduğunu aktaran Psikolog Aktaş, “Aslında kilolu olmadıkları hatta sıklıkla ileri düzeyde zayıf oldukları halde anoreksiya hastaları kendilerini kilolu olarak değerlendirir ve bu düşüncelerinde ısrar ederler. Bu hastalarının önemli bir kısmında düşük benlik saygısı, kendilerini ve bedenlerini eleştirme eğilimi ve mükemmeliyetçilik görülür. Hastalığın ilk aşamalarında, anoreksiya nervoza hastaları genellikle bir sorunları olmadığı kanısındadırlar fakat zaman içerisinde tehlikeli olabilecek düzeylerde zayıflarlar” dedi.

RUHSAL BOZUKLUKLAR EŞLİK EDEBİLİR
Anoreksiya Nervoza’ya genellikle anksiyete bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk ve depresyon gibi ruhsal bozuklukların eşlik edebileceğine dikkat çeken Psikolog Aktaş, “Hasta tedaviyi reddettiği ve tedavi olmadığı taktirde, kalp sorunları ve metabolik sorunlar gibi hastalıklarla da karşı karşıya kalabilir” dedi. Anoreksiya nervoza hastalığın seyri sırasında görülen bedensel sorunların sıklıkla aşırı düzeydeki beslenme bozukluğuna bağlı olduğuna değinen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu, “Bu hastalarının yeme alışkanlıklarının düzeltilmesi ve bu duruma eşlik eden ruhsal ve bedensel sorunların önlenebilmesi hastaya multidisipliner bir yaklaşım gerekmektedir” şeklinde konuştu.

GENELLİKLE ERGENLİKTE BAŞLAR
Yeme bozuklularının genellikle ergenlik döneminde başladığını ifade eden Psikolog Aktaş, “Yapılan araştırmalar 12-25 yaşları arasında hastalığın ilk belirtilerin görülmeye başladığını ortaya koymuştur. Anoreksiya nervoza hastalığının her 100 kız ve genç kadından birinde ortaya çıktığı düşünülmektedir” diye konuştu.

TEDAVİYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ŞART
Anoreksiya Nervoza hastalığında temel hedefin kişinin kilosunun sağlıklı düzeylere gelmesini sağlamak olduğunu anlatan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Aktaş, şu bilgileri verdi:
“Hasta tedaviyi kabul etmiyorsa ya da ciddi metabolik sorunlar ortaya çıkmışsa, hastaların zorunlu olarak hastaneye yatırılması gerekebilir. Çoğu yeme bozukluklarında olduğu gibi Anoreksiya Nervoza hastalığının tedavisinde hastaya multidisipliner yaklaşım önemlidir. Dahiliye uzmanı, beslenme uzmanı ve bir psikolog tarafından takip edilen hastalar tedaviden olumlu yanıt alabilmektedirler. Gerek hastane yatışı sırasında gerekse ayaktan tedavi aşamasında uygulanacak psikoterapi, hastalığın seyrini olumlu yönde değiştirebilmektedir. Genç Anoreksiya Nervoza olan bireylerin aileleri de belirli aralıklarla psikoterapi seanslarına dahil edilir. Anoreksiya Nervoza tedavisinin uzun süreli olduğunu, hastaların yakın psikolojik takibinin gerektiğini, belirli iyileşme dönemlerinin ardından hastalığın aralıklarla alevlenebileceği ve erken teşhis ve tedavinin Anoreksiya Nervoza ile baş etmeyi kolaylaştıracağı unutulmamalıdır.”