Veli Ağbaba, cezaevlerindeki yayın yasağını TBMM’ye taşıdı

Veli Ağbaba, cezaevlerindeki yayın yasağını TBMM’ye taşıdı
Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak cevaplaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Ağbaba, “Malatya E Tipi Cezaevindeki iki müvekkiline gazete ve dergi gönderen bir avukatın gönderilerinin ilgili mahkumlara verilmediği cezaevinin 28/11/2014 tarihli yazısıyla bildirilmiş; Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 10/11/2014 tarihinde yayınladığı Genelge kapsamında hareket edildiği belirtilmiştir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 62.maddesinin 1.fıkrasında “Hükümlü mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir” denilmektedir. Yasadaki bu açık hükme rağmen cezaevlerine dışarıdan gönderilen yayınların mahkumlara verilmemesi uygulamasının yasal bir dayanağının bulunmadığı iddiaları mahkumlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler tarafından yaygın bir şekilde iddia edilmektedir” dedi.