Türk girişimcilere Sudan’da yatırım fırsatı

Türk girişimcilere Sudan’da yatırım fırsatı

Türkiye ile Sudan arasında “İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edildi. Türkiye-Sudan arasında ikili tarımsal işbirliği ve ortaklığı anlaşması kapsamında TİGEM, Sudan'da 12 bin 500 hektar arazi üzerinde pilot çiftlik kuracak ve belirlenen 5 bölgede 780 bin 500 hektar arazide Türk özel sektör girişimcilerinin yatırım yapmalarının önünü açacak. Sudan’da kaynakların ve tarımsal potansiyelin daha rasyonel kullanılması yoluyla yeni istihdam imkanları oluşturacak anlaşma, Türkiye'nin tarım prensipleri ile bilimsel ve teknik altyapısının Sudan'ın doğal kaynak potansiyeli ile birleştirilerek her iki ülke ve bölgenin sürdürülebilir gıda hedeflerine katkı sağlayacak.

TBMM Dış ilişkiler Komisyonu’nda kabul edilen İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Kanun Tasarısı, TBMM gündemine bağlı olarak TBMM Genel Kurulu’nda gündeme gelecek ve burada onaylanmasını müteakip yürürlüğe girecek.