Sağlık Sen’den 112 Uyarısı

Sağlık Sen’den 112 Uyarısı
Acil çağrı sayısında hızlı bir artış yaşandığını ve bu çağrıların yüzde doksanına yakınını asılsız ihbarların oluşturduğunu kaydeden İrğat, Bunu bir realite olarak kabul ettiğimizde çalışma şartlarının zor olduğunu anlamamız da kaçınılmaz olmaktadır.

Bu çağrıların hakaret, küfür ve gereksiz birçok meşguliyeti içerdiği de yine tespit edilmiş bir gerçektir.

İşte tam da bu noktada zor şartlarda bu hizmeti yürütmeye çalışan arkadaşlarımız bir de personel eksikliğiyle boğuşmaktadırlar.

112 acil servis Hizmetlerinde yaşanan personel eksiklikleri çalışanların iş yükünü artırdığı gibi hizmetin de kalitesine olumsuz yönde etki edebilmekte, personelde de sağlık ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir.

Çalışanlarda yorgunluğa neden olan aşırı iş yükü, iş kazalarına yönelik riskleri artırdığı gibi personellerde tükenmişlik sendromuna neden olmaktadır dedi.

Başarılı bir şekilde yürütülen 112 acil Sağlık Hizmetlerinin daha kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için Bakanlığın yeni bir atama hazırlığında olmasının Manisa için bir fırsata dönüştürülebileceğini kaydeden İrğat, Önümüzdeki atama döneminde Sağlık Bakanlığının insan kaynakları planlamasında ATT, Paramedik ve Hekim atamalarında İlimizin konumunu iyi değerlendirmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Zira Manisa’nın sanayi ve afet bölgesi olduğu göz ardı edilmemelidir.

Aktif hale geçirilemeyen istasyonların varlığının yanı sıra mevcut istasyonlardaki personel yetersizliği çalışanlar üzerindeki iş yükünü artırmış ve idarecisinden Hekimine, Paramediğine ve ATT’sine kadar özveriyle çalışan tüm personeli yıpratmıştır.

Sağlık Sen olarak tüm kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya ve gereken çalışmaları yapmaya davet ediyoruz diye konuştu.