Pervin Buldan’dan İdris Güllüce’ye soru önergesi

Pervin Buldan’dan İdris Güllüce’ye soru önergesi
  Buldan, Iğdır’da gözle görülebilecek kadar yoğun olan hava kirliliğinin her geçen gün arttığını ve insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek “Avrupa Hava Kalitesini İzleme İstasyonları web sitesinde 18 Aralık Çarşamba günü 23.00-24.00 saatlerindeki bilgilere göre; içinde Iğdır’ın da bulunduğu 20 kadar ildeki havanın hassas düzeyde kirli olduğu tespiti yapılmıştır. Yine bu tespit neticesinde Iğdır’daki hava kirliliği sağlık açısından acil durum oluşturabileceği, nüfusunun tamamının etkilenme olasılığının yüksek olacağı ifadeleri yer almaktadır.

Iğdır’da geçen yıllarda, hekimler hava kirliliği nedeniyle solunum enfeksiyonlarında artış olduğunu, hastalara ağır tedavi uygulamalarına rağmen sonuç alamadıklarını dile getirmişlerdir" dedi. Buldan, yazılı önergesinde şu soruları yöneltti: "Bu bağlamda, Bakanlığınız tarafından iller bazında ve periyodik olarak hava kirliliği ölçümleri yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa Iğdır’da hava kirliliğinin tespiti doğrultusunda son 10 yıla göre ulaşılan bulgular nelerdir? Iğdır’da hava kirliliği oranlarına göre ilçeler nasıl sıralanmaktadır? Bu veriler nelerdir? Iğdır’daki 1. derece hava kirliliğinin nedenleri ve çözümü konusunda Bakanlığınızca kapsamlı bir araştırma yapılmış mıdır? Varsa bunun sonuçları nasıldır? Iğdır’daki 1. derece hava kirliliği nedeniyle acil çözüm geliştirilmesi konusunda Bakanlığınızca neler yapılması düşünülmektedir? Iğdır’da Bakanlığınıza bağlı il müdürlüğünde hava kirliliğini önlemek adına hangi çalışmalar yapılmaktadır? Hava kirliliğine neden olan uygulamalar nedeniyle bugüne kadar hangi denetimler yapılmış ve hangi yaptırımlar uygulanmıştır?" Doğaya uyumlu bir yakıt olan doğalgaz yerine daha ucuz ve çevreyi olumsuz etkileyen kömürün sanayide ve konutlarda kullanımının hava kirliliğine neden olduğunun bilindiğini belirten Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Iğdır’ın hemen sınırından geçerek diğer illere doğalgaz geçişi yapılmaktayken, Iğdır’a doğalgaz bağlantısı kurulmamıştır. Bu nedenle de Iğdır’da kömür ve diğer doğal yakıtlar kullanılmakta, bu da hava kirliliğine neden olmaktadır. Iğdır’da doğalgazın kullanımını sağlama konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tavsiye niteliğinde görüş bildirmeyi düşünmekte misiniz? Iğdır’daki hava kirliliğinin insan sağlığına yönelik etkilerini azaltmak konusunda hangi önlemler alınmıştır?”