Özel Yetenekli Çocuklar İçin Zenginlestirilmiş Destek Egitim Programı projesi

Özel Yetenekli Çocuklar İçin Zenginlestirilmiş Destek Egitim Programı projesi

Milli Eğitim desteğiyle yürütülen projede, öğretmenlerin özel yetenekli olduğunu düşündükleri öğrenci isimlerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletmeleri veya http://ozelyeteneklicocuklar.aydin.edu.tr/ adresinden form doldurarak İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başvurmaları gerekmektedir.Bilimsel Danışmanlığını İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamide Ertepınar’ın yaptığı teknik koordinatörlüğünü Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayın’ın yürüttüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yapılan ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Özel Yetenekli Çocuklar İçin Zenginleştirilmiş Destek Eğitim Programı” projesiyle, özel yetenekli çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak ve onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde farklı derslerde, düşünme becerilerinin entegre edildiği müfredat modeli oluşturulacaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi bu proje ile, özel yetenekli çocuklara bilişsel destek sunmanın yanı sıra çalışmaların üniversite çatısı altında yapılması, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan öğrencilerin üniversite kavramını kafalarında net bir şekilde somutlaştırmasını sağlayacaktır. Üniversite kampüsünde ve laboratuvarlarında bire bir üniversite akademisyenleri ile çalışma imkanı bulan özel yetenekli öğrenciler yüksek öğretime karşı olumlu tavır geliştirmenin yanında, bilgiye güvenilir ve akademik ellerden de ulaşabilmiş olacaklardır.

Çocuk Üniversitesi çalışmalarıyla özel yetenekli çocuklar alanında farklı çalışmalara imza atan İstanbul Aydın Üniversitesi bu proje ile Esenler, Bayrampaşa, Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinde 2-3- 4 ve 5. sınıf düzeyinde 3 bin çocuğun teste tabi tutulup, 300 özel yetenekli olarak tespit edilen öğrencinin zenginleştirme eğitimi almasını amaçlamaktadır. 8 hafta boyunca düşünme becerileri, eğlenceli fen, astronomi, İngilizce, grafik-web tasarımı ve müzik derslerinden oluşan zenginleştirme eğitimi alacak öğrenciler, aynı zamanda “Yetenek Buluşmaları” ile girişimcilik, liderlik, kişisel gelişim alanlarında uzman bireylerle de söyleşilerde bulunacaklardır. Ayrıca, projeye seçilen öğrencilerin öğretmenlerinin ve ailelerin eğitimi de, projenin diğer ayağını oluşturmaktadır. Eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerine okullarında da devam edebilmeleri için, öğretmenlere yüz yüze eğitimler verilecek ve bu eğitimlerde öğretmenler, üst düzey düsünme becerileri entegresi, bloom taksonomisi ve bireysel eğitim programı hazırlama konusunda uygulamalı eğitim alacaklardır. Öğrencilerin aileleri ise, özel yetenekli çocukların özellikleri, ebeveyn tutumları, özel yetenekli çocuklarda disiplin ve sınırlar, etkili iletişim, mükemmeliyetçilik ve asenkrenizasyon konularında eğitime tabii tutulacaklardır.

Ülkemizde şu ana kadar özel yetenekli çocuklara ilişkin çalışmalara baktığımızda bu çalışmalar genellikle, “yatay zenginleştirme” olarak, müfredata farklı konuların veya okul programına farklı derslerin eklenmesi şeklinde ilerlemektedir. Oysaki, özel yetenekli çocukların düşünme kapasitelerini arttıracak, zihinsel işlemler yapmasını sağlayacak, yaratıcılıklarını destekleyecek, düşünme becerilerinin entegrasyonu ile yapılacak olan bir “dikey zenginleştirme” müfredatına ihtiyaçları vardır. Bu projeyle, farklı derslerde dikey zenginleştirmenin nasıl yapıldığına ilişkin kamuoyuna fikir verilmiş olacak ve örnekler sunulacaktır. Ayrıca, yapılacak çalışmanın akademik olarak ölçümleri yapılarak, ön test, son test sonuçlarıyla çocuklarda hangi alanlarda ilerlemelerin olup olmadığı konusu da kamuoyu ile paylaşılacaktır. 2014 Ağustos ayında başlayan proje için, çalışılacak ilçelerde gerekli duyurular İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yapılmış ve bunun yanında her ilçenin Rehberlik Araştırma Merkezi toplantılarına katılarak, özel yetenekli çocuklara ilişkin rehber öğretmenlere seminer verilmiştir. Bununla birlikte projede yer alacak olan 16 öğretmen ve akademisyen grubuna, “Özel Yetenekliler Eğitici Eğitimi” verilmiş ve bu kapsamda özel yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri kısmında müfredata düşünme becerilerinin entegresi üzerinde durulmuştur.

Şu ana kadar 2 bin 125 öğrenci, genel yetenek testine tabi tutulmuştur ve 07 Şubat Cumartesi günü Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu’nda öğrencilere son testleri uygulanacaktır. Bu projeden yararlanmak isteyen 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri ilçelerine göre, sabah ve öğlen oturumu şeklinde sınava alınacaklardır. Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde yapılacak sınav 10.00-12.00; Güngören ve Küçükçekmece ilçelerinde yer alan okullarda yapılacak sınav ise, 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin sınav salonları Bayrampaşa Kocatepe İlkokulu’na geldikleri gün ve saatte kendilerine bildirilecektir. Sınava girmek için öğrencilerin nüfuz cüzdanlarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Her ayağı İl Milli Eğitim desteğiyle yürütülen bu projede, öğretmenlerin özel yetenekli olduğunu düşündükleri öğrenci isimlerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletmeleri veya http://ozelyeteneklicocuklar.aydin.edu.tr/ adresinden form doldurarak İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başvurmaları gerekmektedir.