Kadınların Sigara İçme Alışkanlığı Arttı

Kadınların Sigara İçme Alışkanlığı Arttı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof Dr Muzaffer Metintaş, Türkiye’de erkeklerde sigara içme sıklığının azalmadığını, hatta daha genç yaşa indiğini, kadınlarda ise sigara içme alışkanlığı arttığını belirtti.

Prof Dr Metintaş, bu nedenle akciğer kanserinin önümüzdeki yıllarda Türkiye’de özellikle kadınlarda da artarak görülmeye devam edeceğini söyledi.

Akciğer kanserinin bütün dünya için hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu ifade eden Prof Dr Metintaş, her yıl tüm dünyada bir milyon 400 bin civarında yeni akciğer kanseri hastası görüldüğünü kaydetti.

Prof Dr Metintaş, normal bir topluluk için akciğer kanserinin görülme sıklığının çok genel bir rakamla yılda 100 bin kişi başına 50 hasta olduğunu vurgulayarak, Bu demektir ki bir milyon nüfuslu bir şehirde yılda en az 500 akciğer kanseri hastası çıkacaktır.

Ülkemizde yılda 40-50 bin civarında kişinin akciğer kanseri tanısı aldığı tahmin edilmektedir.

Akciğer kanserinin bir diğer önemi de bütün kanserler içinde hem erkekler hem de kadınlar için en fazla ölüm nedeni olmasıdır.

Akciğer kanserinin 1920-30 yıllarına göre 1980li yıllara doğru görülme sıklığı yaklaşık 20 kat artmıştır.

Aynı dönemde diğer kanserlerin görülme sıklığı artmamış, bir kısmında da azalma olmuştur.

Yani akciğer kanseri, eski yıllarda çok nadir görülen bir hastalıkken, insan davranışlarındaki bazı değişiklikler sonucu hızla çoğalmış ve yaygınlaşmıştır.

Öyleyse akciğer kanseri nedeni bilinen ve bu itibarla aslında çok büyük ölçüde önlenebilen bir hastalıktır diye belirtti.

AKCİĞER KANSERİ TÜM DÜNYADA ARTARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK Gelişmiş ülkelerde erkeklerde sigara içme sıklığında azalma olduğunu ve yine gelişmiş ülkelerde iş sağlığına ciddi biçimde önem verildiğini hatırlatan Prof Dr Muzaffer Metintaş, Ancak gelişmiş ülkelerin kadınlarında sigara içme alışkanlığında artma vardır.

Sonuçta gelişmiş ülkelerde erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı sabitlenmiş, hatta azalma eğilimine girmişken, kadınlarda ise bu sıklıkta artma vardır.

Dünyanın büyük çoğunluğunu oluşturan az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, hem erkeklerde hem kadınlarda sigara alışkanlığı artmakta ve sanayileşmede iş sağlığına gereken önem verilmemektedir.

Sonuçta bu ülkelerde hem kadınlarda hem erkeklerde akciğer kanseri görülme sıklığı artma göstermektedir.

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda akciğer kanseri bütün dünyada artan oranda karşımıza çıkacaktır değerlendirmesinde bulundu.

KADINLARIN SİGARA İÇME ALIŞKANLIĞI ARTTI Türkiye’de erkeklerde sigara içme sıklığı azaldığını, hatta daha genç yaşa indiğini, kadınlarda ise sigara içme alışkanlığının arttığını açıklayan Prof Dr Metintaş, Bu nedenle akciğer kanseri önümüzdeki yıllarda ülkemizde de özellikle kadınlarda da artarak görülmeye devam edecektir ifadelerini kullandı.