Kaçak Akım Rölesi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Kaçak Akım Rölesi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Kaçak Akım Rölesi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Elektrik devresinde elektrik kaçak bulunması durumu oldukça tehlikelidir. Hele ki yüksek gerilim hatlar bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşatabilir. Bu nedenle devreyi sürekli kontrol etmenin yanı sırada aynı zamanda kontrol mekanizması da oluşturulmalıdır. İşte bu kontrol mekanizması kaçak akım durumunda devreye girerek devreyi korumaya almaktadır.

Bir elektrik devresine faz aracılığıyla giren akım, nötrden çıkar. Daha net tabirle giren ve çıkan akım bulunur. Eğer devrede herhangi bir kaçak yoksa giren akım çıkan akıma eşit olacaktır. Ancak devrede herhangi bir fark bulunuyorsa kaçak var demektir. Kaçak akım da büyük sorun yaratacaktır ve faz nötr dengesi bozulacaktır. İşte bu noktada devreye girerek istenmeye sonuçları engelleyen bir yardımcı eleman vardır. Bu eleman kaçak akım rölesi olarak adlandırılmaktadır.

Elektrik Kaçağı Nasıl Meydana Gelir?

Elektrik kaçağının ortaya çıkmasında birçok etken vardır. Kullanılan malzemenin kalitesiz olması, sistemi oluştururken yanlış bağlama, kullanılan malzemenin sisteme uygun olmaması yani düşük veya yüksek şartları sağlaması gibi etkenler önemlidir. Bunun yanı sırada elektrik akımının geçtiği elektrikli cihazlar ve kabloların içerisinde bulunan yalıtkan parçaların yıpranarak hasar görmesi ve ayrıca hatalı imalatı gibi nedenler bu konuda oldukça etkendir.

Kaçak Akım Rölesi Nasıl Çalışır?

Kaçak akım rölesi çalışma sistemi oldukça basittir. Devreye giren akım faz üzerinden geçerek sistemi dolaşır ve nötrden çıkarak görevini tamamlar. Ancak ve ancak olası bir kaçakta giren ve çıkan akım arasında bir fark meydana gelmişse devrede kaçak var demektir. Şimdi bu noktada röle devreye girerek aradaki farkın ölçüm transformatörü üzerinden bir manyetik akı oluşturmasını sağlar. Bu akı da algılama sargısı üzerinde yeni bir akım oluşturur ve bu akım kumanda devresinde bulunan elektromanyetik bobinini harekete geçirerek cihazın kapalı durumda bulunan ana kontaklarını açık hale getirir. Faz ve nötr iletkenleri ile şebekeyi birbirinden ayırmış olur.

Kaçak akım rölesi üzerinde bir de test butonu bulunur. Bu test butonu sayesinde devrede kısa bir devre yaratarak cihazın çalışıp çalışmadığı test edilebilir. Doğru olarak montajı yapılmış ve enerjiye bağlanmış bir kaçak akım rölesi, kapalı pozisyonda iken test butonuna basıldığında mekanizma harekete geçmeli ve kontakları açılmalıdır. Kaçak akım rölesinin de kurma mandalı aşağı pozisyona düşecektir.

Kaçak akım rölesi hakkında bilgi sahibi olmak ve fiyat bilgisi almak için Schneider Electric ile iletişime geçebilirsiniz.