Hesaplamada revizyona gidiliyor

Hesaplamada revizyona gidiliyor
Buna göre; TÜİK tarafından 2010 yılından bu yana çeyreklik olarak yayımlanan İşgücü Maliyeti Endeksi, hesaplama yönteminde yapılacak değişiklik nedeniyle revize edileceği açıklandı. Hâlihazırda kullanılan zincirleme Laspeyres endeks hesaplama formülü, 2014 yılı 3. çeyreğinden itibaren Eşleme (Matched Pairs) Yaklaşımı ile birlikte kullanılacak.

Ana veri kaynakları; Sanayi İstihdam Anketi, İnşaat Sektörü Anketi ve Hizmet ve Ticaret Sektörü Anketi olan İşgücü Maliyeti Endeksi’nin söz konusu anketlerden elde edilen işgücü girdi endeksleri ile tutarlılığını artıracak olan güncelleme çalışması ile temel yıl değişimlerine duyarlı, sürdürülebilir, uyumlu bir İşgücü Maliyeti Endeksi yayımlanması planlandığı bildirildi.

Bu kapsamda yeniden hesaplanan; saatlik işgücü maliyeti, saatlik kazanç, saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti, takvim etkisinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti, takvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç, takvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksleri 5 Aralık 2014 tarihinde saat 10.00’da güncellenecek. TÜİK, bu güncellemelerle ilgili detaylı bilgilere haber bülteni ekinde yayımlanacak metodolojik dökümanda yer verileceğini açıkladı.