Balıklar banka güvencesinde

Balıklar banka güvencesinde
Tamamlandığında Türkiye’de ilk dünyada ilkler arasına girecek olan banka, 7 bin metrekare kapalı alana sahip üç kattan oluşacak olup 14 milyon liraya malolacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulacak gen bankası, "Su Ürünleri Gen Bankası, Biyoteknoloji Merkezi ve Müze” olmak üzere üç bölümden oluşacak. İleri AR-GE merkezi olarak tasarlanan banka, tehdit altında olan türlerin sperma, doku ve DNA’larını saklayıp bu türleri koruma altına alacak.

2016 yılında faaliyete geçtiğinde Türkiye’de ilk dünyada ilkler arasına girecek olan banka, 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olup 14 milyon liraya mal olacak. Proje ile moleküler genetik çalışmalar yapılarak türlerin tanımlanması, popülasyon düzeyinde farklılıkların belirlenmesi ve ıslah çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için uygun fiziki ve teknik imkânlar oluşturulacak. Böylece nesli tehdit altında olan Mersin balıkları ve Kırmızı benekli alabalık gibi birçok türün uluslararası düzeyde kabul edilen metotlar ile tanımlamaları yapılabilecek. Ayrıca, ileri ki dönemlerde yapılacak olan balıklandırma programlarında gen bankasındaki veriler kullanılarak genetik kaynakların kaybolması önlenebilecek.

SON TEKNOLOJİYLE İNCELEME Gen bankası, diğer araştırmacıların yapacağı çalışmalara da açık olacak ve bu sayede kaynak kullanımında tasarruf sağlanacak. Proje ile tüm araştırmaların çıktılarını barındıran bir veri bankasının da oluşturulması hedefleniyor. Moleküler genetik çalışmalar ile ıslah ve biyoteknolojik uygulamalara yönelik projeler de yürütecek olan banka bu sayede hızlı büyüyen ya da iyileştirilmiş örneklere ihtiyaç duyduğunda sektöre gerekli materyalleri temin edebilecek.

Kurulacak çeşitli laboratuvarlardan birisi olan su ürünleri sağlığı laboratuvarlarında viral, bakteriyel ve paraziter balık hastalıkları son teknolojiyle incelenecek. Banka kapsamında biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yönetimi için plankton, bentik 'dipte bulunan canlılar' ve balık biyolojisi 'histolojik, plankton ve yaş okuma' çalışmalarının yapılacağı laboratuvarlar, elde edilen materyallerin muhafaza edileceği arşiv ve balık müzesi de olacak.

BALIK MÜZESİ HALKA AÇILACAK Bankanın bölümlerinden birini oluşturan müze, koleksiyon ve sergi kısımlarından meydana gelecek. Halka açık olacak müze, önemli bir turizm potansiyeli yaratacak. Birçok balık ve sucul omurgasız türlerin koleksiyonunu içerek müzede toplanan örnekler özel kaplarda alkol içerisinde ya da kurutulmuş olarak muhafaza edilecek. Ayrıca, müzede deniz ve balıkçı temalarına yönelik materyaller ile akvaryumlar da yer alacak. Bunların yanında, Canlı Muhafaza Birimi içerisinde doğal ortamında tehdit altında olan balık türleri tanklarda canlı olarak muhafaza edilebilecek. Koleksiyon örnekleri, öğrenciler başta olmak üzere diğer ilgili kişilerin ziyaretine açık olacak.