Bakanlıktan ödenek açıklaması

Bakanlıktan ödenek açıklaması

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile ilgili çıkan "Ödenek yetersizliği ligleri erteletti" haberine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 22 Kasım 2014 tarihinde yapılan 4. Mali Genel Kurulu'nda, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, delegelerin oyu ile ibra edilmemiş, Kanun gereği 60 gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılması gerekmişti. Ancak açılan davalar sonucunda, mahkemece mali genel kurulun iptaline karar verilmiştir.

Bu karara istinaden, kararın kalkması ve seçimli olağanüstü genel kurul için delegelerce yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmiş olup, dava devam etmektedir. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun mali bütçesinin ibrası ile ilgili sürecin devam etmesinden dolayı, federasyona bütçe aktarımı ertelenmiştir. Bu arada federasyon, 4. Mali Genel Kurulunu tekrar yapmak için 15.02.2015 tarihini belirleyerek ilan etmiştir.

Ayrıca Federasyonlar her yılın başında faaliyet takvimini ve bu faaliyetler çerçevesinde bütçelerini belirlemektedirler. Federasyonların Genel Müdürlük yardımları dışında, kendi elde ettiği veya edeceği öz gelirlerin (Sponsor, Reklam, Tescil, vize, Transfer v.b) elde etmesinde veya harcama yapmasında hukuksal bir engel bulunmamaktadır.

Bağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin yapılması Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğundadır. Bu amaçla Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanlığı'nın 25 Ocak 2015 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerin ertelenmesi karar alındığı öğrenilmiş olup, Bakanlık açısından mevcut durumun kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur."