Akreditasyona sahip tek üniversite laboratuvarı İAU’de

Akreditasyona sahip tek üniversite laboratuvarı İAU’de

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Laboratuvar Müdürü Doç. Dr. Zafer Utlu, bu laboratuvarların tüm üniversiteler bünyesinde kurulan TÜRKAK tarafından akreditasyona sahip tek laboratuvar olduğunu ve aydınlatma sektörünün talep ettiği Ar-Ge, test, ölçüm ve analizlerin yapılması ve farkındalık yaratılması konusunda her türlü donanıma sahip olduğunu ve üniversite-sanayi işbirliği ile laboratuvarların sektöre büyük katkısı olacağını belirtti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Doç. Dr. Zafer Utlu “Aydınlatma, dünyada ve Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 25’ini tüketmektedir. ‘Işık yayan diyot’ anlamına gelen LED’in, sağlamış olduğu verimlilik sayesinde, aydınlatma alanında büyük bir enerji tasarrufu sağlanabilir. Aydınlatma sektörü, geleneksel aydınlatma kaynaklarının, daha verimli olan LED bazlı aydınlatma kaynakları ile değiştirildiği bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu dönüşüm, ekonomik olarak da tüm pazarın ve değer zincirinin değişmesine ve yeni Ar-Ge sahalarının açılmasına imkan vermektedir” dedi.

Doç. Dr. Zafer Utlu ayrıca, İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Merkezi’nde kurulan Aydınlatma, Test, Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları’nın üniversite bünyesinde yer alacak olmasının yanı sıra, akreditasyon verebilecek düzeyde, gerek kamu gerekse özel kuruluşların taleplerini karşılayacak yapıda olmayı amaçladıklarını ve şuan aydınlatma sektöründe yaklaşık 150 şirkete hizmet verdiklerini vurguladı.

Zafer Utlu, Aydınlatma, Test, Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları’nın özel hedefinin üniversite-sanayi işbirliği ile LED bazlı aydınlatma armatürlerinin geliştirileceği, ARGE ve teknoloji geliştirme çalışmalarının yürütüleceği ve LED aydınlatma armatürlerinin fotometrik, elektriksel, çevresel ve mekanik ölçümlerinin yapılacağı bir çalışma olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.